Vòng tay phong thủy

 Vòng tay phong thủy là bao gôm các loại vòng tay làm bằng chất liệu đá thiên nhiên quý hiếm có năng lượng cao như đá thạch anh, ngọc bích, ngọc phỉ thúy, ruby hồng ngọc, saphia, thạch anh tóc xanh, thạch anh tóc đỏ, thạch anh tóc vàng, thạch anh tóc đen, tuamalin, kyanit, peridot, granat, spinen, đá mặt trăng, aquamrin...vv